Bazylika św. Piotra

Bazylika św. Piotra
Bazylika św. Piotra to największa świątynia chrześcijaństwa która powstała nad grobem Św. Piotra, założyciela Kościoła Rzymu. Została otwarta w 326 r. na planie krzyża greckiego. W epoce renesansu była zburzona, by na jej miejscu postawić nową bazylikę. Za  pontyfikatu Juliusza II, prace nad świątynią powierzono artyście Bramante, a następie Rafaelowi, B. Peruzzi, Antonio da Sangallo, którzy zaplanowali budowlę na planie krzyża łacińskiego. W końcu Michałowi Aniołowi, kolejny architekt, artysta zmienił projekt na krzyż grecki. Zaprojektował też kopułę jako dominujący element bazyliki. W roku 1606 Maderno, któremu Papież powierzył budowę, zmienił plan bazyliki z formy krzyża greckiego na formę krzyża łacińskiego oraz wzniósł potężniejszą fasadę.  W roku  1657 Bernini  kończy  budowę,  wznosząc monumentalną kolumnadę.

Rzym atrakcyjne wyjazdy

 
Bazylika jest długa na 218 m i szeroka na 115 m. W jej wnętrzu może przebywać  maksymalnie 60 tysięcy ludzi. Wysokość świątyni to 132 m, licząc odległość od posadzki do najwyższego punktu kopuły i  46 m w nawie głównej.

Wnętrze Bazyliki św. Piotra

W  świątyni umieszczono 395 posągów, 44 ołtarze, 778 kolumn i 135 mozaik. W portyku po lewej stronie znajduje się pomnik Konstantyna na galopującym koniu, wykonany przez Berniniego. W środku znajduje się najwybitniejsze dzieło rzeźbiarskie „Pieta” Michała Anioła, przedstawienie Matki Boskiej z ciałem zmarłego Chrystusa, wykonane przez 24-letniego, wówczas nieznanego artystę.
Pośrodku bazyliki, bezpośrednio pod kopułą, ulokowano imponujący baldachim Berniniego. Potężna konstrukcja z brązu wznosi się nad najświętszą częścią kościoła, czyli grobem św. Piotra.


Rzym atrakcyjne wyjazdy

W absydzie za baldachimem znajduje się jeszcze jedno dzieło Berniniego, Cattedra Petra, tron św. Piotra.  Pokryte złotem drewniane krzesło w cudowny sposób unosi się nad rękoma czterech ojców Kościoła, a jeszcze wyżej widać Trójcę Świętą. Złoto  zdaje się spływać się spływać z okna pośrodku, gdzie ulokowano gołębicę, symbol Ducha Świętego.
Po prawej stronie portyku można wejść na kopułę, skąd roztacza się widok na miasto.


Rzym atrakcyjne wyjazdy

Plac św. Piotra
Piazza San Pietro, olbrzymi plac mający formę elipsy jest otoczony kolumnadą. Ramiona kolumnady oddalają się od siebie idąc w stronę bazyliki. Symbolizują wyciągnięte ramiona Kościoła, obejmujące i chroniące wiernych.  Dzięki takiemu zabiegowi udało skrócić perspektywę i przybliżyć optycznie fasadę kościoła.


Rzym atrakcyjne wyjazdy

W środku placu umieszczono obelisk egipski znaleziony w cyrku Nerona, na którego szczycie umieszczono krzyż, symbol zwycięstwa chrześcijaństwa nad pogaństwem. Z dwóch stron obelisku tryskają dwie fontanny, jedną z nich projektował Maderno, drugą Bernini. Szacuje się, że plac św. Piotra jest w stanie pomieścić około 350 tysięcy ludzi.


 
 
 
 
 
webperfection.pl