Kościół św. Piotra w Okowach

Zgodnie z tradycją kajdany/łańcuchy, którymi skuty był św. Piotr w lochach więzienia Mamertyńskiego ( obecnie lochy pod kościołem San Giuseppe dei Falegnani ), podzielone na pół, zostały wywiezione do Konstantynopola, by po latach wrócić do Rzymu. Cesarzowa Eudoksja, żona Walentyniana III, przywiezione z Ziemi Świętej łańcuchy, ofiarowała papieżowi Leonowi Wielkiemu. Kiedy zbliżył się on  do siebie obie połówki, dwa krańce łańcucha w cudowny sposób zamknęły się.  Papież Leon I przebudował  specjalnie dla tych relikwii kościół, w którym pozostają do dziś w relikwiarzu pod ołtarzem głównym. Sama bazylika, jeszcze wczesnochrześcijańska nosi ślady wielu budowli. Wchodząc do niej warto zwrócić również uwagę na dwadzieścia wspaniałych kolumn, dzielących kościół na trzy nawy.

Są one jednymi z najpiękniejszych jakie można oglądać na świecie.  To antyczne kolumny doryckie, o wysokości 6 metrów, wytoczone niegdyś dla jakiejś świątyni greckiej. Wspaniałe jest również podziemie ( niestety niedostępne dla turystów), które powstało w wyniku badań archeologicznych prowadzonych w latach 50-tych XX wieku ( i nigdy nie ukończonych). Zachowały się w nich pozostałości zabudowy starożytnej z okresu Nerona.

Rzym atrakcyjne wyjazdy

Większość turystów przyciąga jednak do kościoła grobowiec Juliusza II, zaprojektowany i częściowo wykonany przez Michała Anioła. Kiedy w roku 1505 powierzono mu wykonanie zadania , był On trzydziestoletnim młodym człowiekiem. Otrzymawszy w ramach pierwszej zaliczki tysiąc dukatów wyrusza do kamieniołomów w Apuanach, gdzie spędza wiele miesięcy na poszukiwaniu odpowiednich bloków marmuru. Tymczasem cała uwaga Papieża została skupiona na przebudowie FotoBazyliki św.Piotra i prace zostały przerwane.

Rzym atrakcyjne wyjazdy

Dopiero po śmierci Papieża w 1513 r, prace zostały podjęte na nowo. Michał Anioł ukończył posągi Mojżesza i umierających niewolników, kiedy następny Papież, Paweł III zlecił artyście namalowanie Sądu ostatecznego w Kaplicy Sykstyńskiej. Z pierwotnego projektu wielkiego pomnika zawierającego 40 rzeźb, zrealizowano tylko część, a jego dokończeniem zajęli się uczniowie mistrza. Umierający niewolnicy znaleźli się w paryskim Luwrze, a na miejscu pozostał brodaty Mojżesz.


 
 
 
 
 
webperfection.pl