Teatr Marcellusa

Budowla odzwierciedla sposób, w jaki Rzymianie adaptowali grecki wynalazek: zewnętrzna ściana wznosi się na trzy kondygnacje, ponieważ teatr wzniesiono na płaskim miejscu, a nie w zagłębieniu terenu. Pierwsza kondygnacja zbudowana jest w porządku doryckim, druga w jońskim, a trzecia w korynckim.

Rzym atrakcyjne wyjazdy

Pojemność obiektu ocenia się na 10-14 tysięcy widzów.
Wybudowany został za panowania cesarza Augusta (otwarty w 13 lub 11 r. p.n.e.). Nazwany teatrem Marcellusa na cześć zięcia Augusta, syna siostry Augusta, Oktawii, który zmarł w roku 23 p.n.e. w wieku 20 lat. Jedyny teatr w Rzymie, który przetrwał do naszych czasów, zachowując - przynajmniej częściowo - swój wygląd zewnętrzny. W średniowieczu Teatr Marcellusa podobnie jak wiele innych budowli starożytnych włączono w fortyfikacje miejskie, co uratowało go przed wyburzeniem. W XVI wieku szlachecka rodzina Savelli wybudowała pałac na ruinach teatru.

 
 
 
 
 
webperfection.pl